Veleposlaništvo RS Canberra /Novice /
09.07.2008  

Prvo obvestilo veleposlaništva o rednih volitvah v državni zbor RS

V Uradnem listu Republike Slovenije je bil objavljen Odlok o razpisu rednih volitev v državni zbor ( http://www.uradni-list.si/_pdf/2008/Ur/u2008062.pdf ).

Splošno glasovanje na vseh voliščih v Sloveniji in na 36 diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini, vključno na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Canberri, bo potekalo v nedeljo, 21. septembra 2008.

Dajanje podpore volivcev kandidatom za poslanca v državni zbor

Dajanje podpore volivcev kandidatom za poslance v državni zbor bo potekalo v času od 30.06.2008 do 27.08.2008. Podpora mora biti podana na predpisanih obrazcih. Obrazci so na voljo na veleposlaništvu, lahko pa jih pridobite tudi preko spletne strani Uradnega lista RS (št. 63, 24.6.2008): http://www.uradni-list.si/_pdf/2008/Ur/u2008063.pdf oziroma spletne strani Državne volilne komisije: http://www.dvk.gov.si/ ).
 
Skladno s 47. členom Zakona o volitvah v državni zbor  lahko da volivec svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enemu kandidatu.

Svojo podporo kandidatu lahko dajo tudi volivci, ki se med potekom roka za zbiranje podpor stalno ali začasno nahajajo v tujini, če svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike Slovenije v tujini. Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno. Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom diplomatsko-konzularnega predstavništva. Volivec tako izpolnjen obrazec podpore pošlje kandidatu ali njegovemu predstavniku.