Veleposlaništvo RS Canberra /Novice /
06.04.2009  

Prvo obvestilo veleposlaništva o volitvah poslancev Republike Slovenije v Evropski parlament

Obveščamo, da bodo v nedeljo, 7. junija 2009, potekale volitve poslancev Republike Slovenije v Evropski parlament. Na ta dan bodo volitve potekale tudi na diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini, vključno na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Canberri.

Odlok o razpisu volitev je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 18 z dne 9. marca 2009.

SLOVENSKI DRŽAVLJANI S STALNIM PREBIVALIŠČEM V TUJINI

Slovenski državljani s prijavljenim stalnim prebivališčem v Avstraliji ali Novi Zelandiji lahko glasujejo na naslednje načine:

  • Na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Canberri med 9.00 in 17.00 uro na dan volitev (nedelja, 7. junij 2009).
  • Po pošti, pri čemer bo s strani volilnih organov Republike Slovenije vsem volivcem, ki so vpisani v posebni volilni imenik državljanov Republike Slovenije, ki nimajo stalnega prebivališča na območju Republike Slovenije, poslano volilno gradivo za glasovanje po pošti. Volilno gradivo mora volivec oddati na pošto najkasneje 6. junija 2009 in se upošteva, če prispe k volilnemu organu do vključno 15. junija 2009 do 12.00 ure. Volilno gradivo se po pošti tako lahko pošlje na naslov Veleposlaništva Republike Slovenije v Canberri ali na naslov pristojne okrajne volilne komisije v Sloveniji.  
  • Volivci, ki bodo na dan 7. junija 2009 v Republiki Sloveniji, se lahko odločijo tudi, da bodo glasovali na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote), vendar morajo to namero najpozneje do 4. junija 2009 sporočiti okrajni volilni komisiji, na območju katere bodo glasovali. 

Volivec se svobodno odloči, kako bo glasoval, ne glede na različne možnosti pa lahko glasuje samo enkrat.

SLOVENSKI DRŽAVLJANI Z ZAČASNIM PREBIVALIŠČEM V TUJINI

Slovenski državljani, ki začasno prebivajo v tujini, lahko do vključno 8. maja 2009 posredujejo zahtevek za glasovanje po pošti ali na diplomatsko konzularnem predstavništvu, na Državno volilno komisijo po pošti (Slovenska 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija), faksu (0011 386 1 4331269) ali v skenirani obliki po elektronski pošti (rvk(at)gov.si). Obrazec v ta namen je dostopen na spletni strani Državne volilne komisije (http://www.dvk.gov.si/).

VOLILNI IMENIKI ZA RAZGRNITEV

Na Veleposlaništvo Republike Slovenije v Canberri smo že prejeli volilne imenike za razgrnitev za Avstralijo in Novo Zelandijo. Vsak državljan ima pravico vpogleda v volilni imenik ter, v kolikor so podatki nepravilni, zahtevati spremembo podatkov.

VPIS V EVIDENCO VOLILNE PRAVICE

Državljani, ki niso vpisani v volilni imenik in želijo oddati svoj glas na volitvah poslancev Republike Slovenije v Evropski parlament, morajo do vključno 18. maja 2009 podati zahtevo za vpis v evidenco volilne pravice. Zahteve za vpis v volilni imenik se sicer lahko sprejemajo vedno, vendar bodo le volivci, ki bodo do navedenega datuma posredovali zahtevek, vključeni v volilni imenik za izvedbo volitev poslancev Republike Slovenije v Evropski parlament.

GLAS PODPORE POSAMEZNI LISTI KANDIDATOV

Volivci lahko do 8. maja 2009oddajo tudi svoj glas podpore posamezni listi kandidatov. Navodilo za podajo glasu podpore listi kandidatov in obrazci v ta namen so dosegljivi na spletni strani Državne volilne komisije (http://www.dvk.gov.si/). Volivec obrazec za podajo podpore najprej izpolni, nato njegov podpis na obrazcu overi diplomatsko konzularno predstavništvo, potem pa ga sam neposredno pošlje na naslov predlagatelja liste kandidatov.  

 

Vsa obvestila in predpisani obrazci se nahajajo na spletni strani Državne volilne komisije: http://www.dvk.gov.si/