Veleposlaništvo RS Canberra /Novice /
29.11.2011  

Odgovor Državne volilne komisije na nastajanje zamud pri pošiljanju volilnega gradiva

Državna volilna komisija (njena sestava je na podlagi 32. člena Zakona o volitvah v državni zbor  pluralna) je na 68. seji, 6. oktobra 2011 sprejela sklep o določitvi oblike in vsebine uradne prazne glasovnice ter določitvi območja za izvedbo glasovanja po pošti iz tujine na predčasnih volitvah poslancev v državni zbor. S tem sklepom je DVK sprejela odločitev, da se v vse države, za katere po podatkih Pošte Slovenije velja, da je rok dospetja manj kot osem dni (torej sedem in manj), pošlje t.i. uradna (polna) glasovnica. 

Na podlagi tega sklepa je bilo območje Avstralije uvrščeno v območje države kjer bodo državljani RS, ki nimajo stalnega prebivališča v RS (t.i. izseljenci) prejeli volilno gradivo z uradno glasovnico (na kateri so navedene liste kandidatov oz. imeni kandidatov ki se volijo po volilnih okrajih) glede na naslov uresničevanja volilne pravice posameznega volilnega upravičenca s stalnim prebivališčem v tujini (ta naslov je sestavni del evidence teh državljanov, ki jih vodi MNZ). 
 
Seznam potrjenih list kandidatov in sezname kandidatov o katerih se glasuje v posameznih volilnih okrajih je Državna volilna komisija (po pravnomočnosti) objavila 19. novembra 2011. Po objavi seznama potrjenih list kandidatov in seznama kandidatov o katerih se glasuje v posameznih volilnih okrajih so šle glasovnice nemudoma v tisk, pri čemer so imele glasovnice za tujino prioriteto. Volilno gradivo (glasovnica z ovojnico  in volilna karta) je bilo za volitve po pošti iz tujine oddano na pošto dne 21. in 22. novembra 2011. Na podlagi tega dejstva bi morali volivci v Avstraliji prejeti volilno gradivo v teh dneh.
 
Če kateri volivec volilnega gradiva ne bo prejel pravočasno, lahko glasuje v nedeljo 4. decembra na diplomatsko - konzularnem predstavništvu.
 
Glede vaše trditve, da nekatere glasovnice ne morejo prispeti na DKP do 2. decembra 2011 opozarjamo, da je pomemben žig oddaje na pošto, ki mora biti najkasneje 3. december 2011. To pomeni, da so pravočasne tudi glasovnice, ki bodo oddane na pošto najkasneje 3. decembra 2011, v Republiko Slovenijo pa bodo prispele najkasneje do ponedeljka 12. decembra 2011, do 12.00 ure.
 
Glede glasovanja na referendumih pa opozarjamo na različni ureditvi po zakonu o referendumu in ljudski iniciativi in zakonu o volitvah v državni zbor. Pri referendumu se pošilja volivcem v tujini  volilno gradivo le v primeru, če so DVK pravočasno sporočili (vložili zahtevek), da želijo glasovati po pošti (47. a člen ZRLI) in se volilno gradivo ne pošilja po uradni dolžnosti kot pri volitvah v Državni zbor.