Veleposlaništvo RS Canberra /Novice /
13.05.2010  

Obvestilo o naknadnem zakonodajnem referenduma o Zakonu o ratifikaciji arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške

Državni zbor Republike Slovenije je razpisal naknadni zakonodajni referendum o Zakonu o ratifikaciji arbitražnega sporazuma za nedeljo, 6. junij 2010. Na veleposlaništvu Slovenije v Canberri bo referendum potekal 6. junija 2010 od 9. do 17. ure.

Volivci, ki imajo stalno prebivališče prijavljeno v Republiki Sloveniji (ZDOMCI) in so vpisani v volilni imenik za območje volišča na območju Slovenije ter so na dan glasovanja začasno v tujini,  se lahko prijavijo za glasovanje na referendumu ter - v kolikor se pravočasno prijavijo pri Državni volilni komisiji -  glasujejo ali na našem veleposlaništvu ali po pošti. Za obe obliki glasovanja se je potrebno prijaviti pri Državni volilni komisiji najpozneje do 22. maja 2010. Prijavnico lahko snamete s spletne strani (http://www.dvk.gov.si/AS2010/dokumenti/zahtevek_posta_dkp.pdf) in jo je potrebno poslati neposredno na Državno volilno komisijo po faksu (+386 1 4331 269) ali skenirano (zaradi podpisa) po e-pošti na naslov rvk(at)gov.si ali po pošti (Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana). Zapozneli zahtevki bodo zavrženi.

Volivci, ki so se izselili iz Republike Slovenije (IZSELJENCI) in so vpisani v posebni volilni imenik državljanov Republike Slovenije, ki nimajo stalnega prebivališča na območju Republike Slovenije, lahko glasujejo po pošti ali na veleposlaništvu. V primeru glasovanja po pošti, mora volivec - za razliko od državnih volitev - zahtevati tako glasovanje pri Državni volilni komisiji. Rok za vložitev zahtevka za glasovanje po pošti za izseljence je 22. maj 2010. Prijavnico lahko snamete s spletne strani (http://www.dvk.gov.si/AS2010/dokumenti/zahtevek_posta_izseljenci.pdf).

Volivci, ki glasujejo po pošti iz tujine lahko volilno gradivo, ki ga prejmejo na naslov v tujini, vrnejo bodisi na naslov veleposlaništva (gradivo mora prispeti do odprtja volišča 6.6.2010) ali na naslov pristojne okrajne volilne komisije (naslov bo izpisan na povratni ovojnici, ki jo vsebuje volilno gradivo). Volilno gradivo, ki se vrača v Slovenijo, mora volivec oddati na pošto v tujini najpozneje 5. junija 2010, upoštevalo pa se bo, če bo prispelo k pristojni okrajni volilni komisiji v Slovenijo do 14. junija 2010 do 12.00 ure.

Izseljenec, ki bo na dan 6. junija 2010 v Republiki Sloveniji, se lahko odloči, da bo glasoval na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote) – tako imenovana volišča »OMNIA«. Za to volišče se mora prijaviti najpozneje 3. junija 2010.

Volilni imeniki bodo razgrnjeni na veleposlaništvu predvidoma konec naslednjega tedna. V času razgrnitve volilnih imenikov imajo državljani RS s stalnim prebivališčem v tujini (IZSELJENCI) možnost, da preverijo točnost podatkov v volilnem imeniku in zahtevajo popravek vpisa. Popravke je možno opraviti na podlagi dokazil, kot so izpiski iz matičnih knjig ali pisne izjave o spremembi prebivališča v tujini.

Dodatne informacije so na spletni strani Državne volilne komisije http://www.dvk.gov.si/.

Obrazci:

obrazec zahtevka za zdomce

obrazec zahtevka za izseljence

Zakon o ratifikaciji arbitražnega sporazuma