Veleposlaništvo RS Canberra /Novice /
03.05.2017  

Program štipendiranja Slovencev po svetu in štipendiranja študija in študijskih obiskov v tujini

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije ima program štipendiranja Slovencev v zamejstvu in Slovencev po svetu. V okviru tega programa lahko vlagatelj, ki ima enega od osebnih statusov navedenih v oklepaju (Slovenec s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije, ki ima državljanstvo Republike Slovenije ali  Slovenec s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije, ki ima status Slovenca brez državljanstva Republike Slovenije ali Slovenec s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije brez državljanstva Republike Slovenije in brez statusa Slovenca brez državljanstva Republike Slovenije) ob izpolnjevanju ostalih pogojev javnega razpisa pridobi štipendijo za dodiplomski ali podiplomski študij na izobraževalnih ustanovah v Sloveniji. Objava javnega razpisa za dodelitev te štipendije za študijsko leto 2017/2018 je predvidena v avgustu.
 
Poleg tega imajo na skladu tudi programe štipendiranja študija in študijskih obiskov v tujini (torej tudi v Avstraliji), in sicer kot sledi v nadaljevanju:
- Zoisove štipendije: vlagatelj (državljan Republike Slovenije s prebivališčem v RS ali drugim statusom iz 12. člena Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1))  lahko ob izpolnjevanju vseh ostalih razpisih pogojev prejme Zoisovo štipendijo za študij v tujini. Objava javnega razpisa za dodelitev Zoisovih štipendij za dodiplomski in magistrski študij v študijskem letu 2017/2018 je predvidena v juniju 2017.
- Štipendije Ad futura za izobraževanje v tujini: vlagatelj (državljan RS s prebivališčem v RS ali drugim statusom iz 12. člena ZŠtip-1) lahko pridobi štipendijo za dodiplomski in podiplomski študij v tujini. Štipendija se ob izpolnjevanju vseh ostalih pogojev javnega razpisa podeli za življenjske stroške (do 12.000 EUR letno) in šolnino (do 15.000 EUR letno) za vsa leta študija. Štipendist se mora po zaključenem študiju zaposliti pri delodajalcu s sedežem v RS. Razpis za štipendiranje študija  tujini za študijsko leto 2017/ 2018 je odprt, za več informacij o razpisu pošiljamo povezavo:  220. Javni razpis.
- Štipendije Ad futura za študijske obiske: vlagatelj, vpisan na izobraževalni ustanovi v RS na dodiplomski ali magistrski študij  (državljan RS s prebivališčem v RS ali drugim statusom iz 12. člena ZŠtip-1) lahko pridobi štipendijo za študijski obisk v tujini (v trajanju do največ za 25 tednov). Štipendija se dodeli v višini 70 EUR/ tedensko + potni stroški v višini 500 EUR. Za več informacij posredujemo povezavo:  228. Javni razpis.
- Štipendije za študijske oziroma znanstvene obiske: vlagatelj, vpisan na izobraževalni ustanovi v RS na dodiplomski, magistrski ali doktorski študij lahko ob izpolnjevanju vse ostalih razpisih pogojev pridobi štipendijo za študijski/znanstveni obisk v trajanju najmanj 3 do največ 10 tednov pri slovenskih profesorjih, ki delujejo na akreditiranih ustanovah v tujini. Za več informacij posredujemo povezavo na javni razpis:  218. Javni razpis.