Veleposlaništvo RS Canberra /Novice /
20.07.2017  

VOLILNA OPRAVILA - Zakonodajni referendum o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača - Koper

Državni zbor Republike Slovenije je 4.7.2017 sprejel Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 34/17. Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, je določen četrtek, 6.7.2017, splošno glasovanje na referendumu pa bo potekalo v nedeljo, 24.9.2017.

Uvodoma pojasnjujemo, da drugi odstavek 33. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI)  določa, da v primeru, če koledarski rok, v katerem tečejo roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma v celoti ali deloma pade v čas med 15. julijem in 31. avgustom, se tek rokov nadaljuje s 1.9.2017. Mirovanje roka se upošteva tudi ob izvedbi predmetih referendumskih opravil. 

Vprašanje, ki se daje na referendum, se glasi:

»Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (ZIUGDT), ki ga je Državni zbor sprejel 8. maja 2017?«.

Na podlagi 35. člena ZRLI v povezavi s 7. členom Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ)  imajo na referendumu pravico glasovati državljani Republike Slovenije, ki bodo najpozneje 24.9.2017 dopolnili 18 let starosti.

Državljane in državljanke Republike Slovenije, ki v Republiki Sloveniji nimate stalnega prebivališča ali se v času izvedbe zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (ZIUGDT), to je v nedeljo, 24. septembra 2017, slučajno nahajate v tujini, obveščamo, da bo v nedeljo, 24. septembra 2017, med 9.00 in 17.00 po lokalnem času, volišče odprto na Veleposlaništvu RS v Canberri.

Volivci v tujini

A. volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini (zdomci) glasujejo na dva načina:
1. na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Sloveniji (v nadaljevanju: DKP);
2. po pošti iz tujine.
Za obe obliki glasovanja morajo volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini, svojo namero sporočiti Državni volilni komisiji, v nadaljevanju DVK. Obvestilo lahko pošljejo na obrazcu: »Glasovanje po pošti iz tujine (zdomci) –Obr 02«, ki je objavljen na spletni strani DVK.
http://www.dvk-rs.si/files/files/Obr02_glasovanje_po_posti_zdomci.pdf

Obvestilo volivec lahko pošlje na tri načine:
• po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si ali
• po faksu na številko: 00386 143 31 269 ali
• po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija;
DVK  mora obvestilo volivca prejeti najkasneje do 8. 9. 2017 do 24 ure.
Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja. Prepozno prejeto obvestilo DVK ne bo upoštevala.

Vsi volivci, ki bi želeli glasovati po pošti, naj obvestilo čim prej posredujejo na DVK, da bodo volilni material prejeli pravočasno.

B. Volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji (izseljenci) lahko glasujejo:
1. na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu, če je na DKP vzpostavljeno volišče in so vpisani v volilni imenik,
2. po pošti iz tujine.

Če želi volivec, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, glasovati po pošti, mora o svoji nameri obvestiti DVK.
Obvestilo lahko pošlje na obrazcu »Glasovanje po pošti iz tujine (izseljenci) – Obr.01«, ki je objavljen na spletni strani državne volilne komisije.
http://www.dvk-rs.si/files/files/Obr01_glasovanje_po_posti_izseljenci.pdf

Obvestilo lahko izseljenec pošlje:
• po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si ali
• po faksu na številko: 00386 1 43 31 269 ali
• po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija;
DVK mora obvestilo volivca prejeti najkasneje do 8. 9. 2017 do 24. ure.
Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja. Prepozno prejeto obvestilo DVK ne bo upoštevala.
Vsi volivci, ki bi želeli glasovati po pošti, naj obvestilo čim prej posredujejo na DVK, da bodo volilni material prejeli pravočasno.

Dodatna pojasnila:
http://www.dvk-rs.si/index.php/si/arhiv-referendumi/Referendum-o-ZIUGDT-2017