Veleposlaništvo RS Canberra /Novice /
19.05.2017  

Zbiranje podpisov volivk in volivcev v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper.

Pobudnik je vložil obvestilo o pobudi volivcem za vložitev zahteve za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper, ki ga je Državni zbor sprejel na seji dne 20.4.2017.
Predsednik Državnega zbora je za prvi dan koledarskega roka za zbiranje podpisov volivk in volivcev določil petek, 19.5.2017, petintrideseti dan pa četrtek, 22.6.2017.
Za zbiranje podpor je pobudnik določil geslo:
PROTI DVOJNI CENI ZA ENOJNI TIR

Skladno s 16. b členom Zakona o referendumu in ljudski iniciativi da volivec svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo pobudi za vložitev zahteve za zakonodajni referendum – opcija A. Volivec lahko svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat.

Podporo lahko podajo tudi volivci, ki stalno ali začasno bivajo v tujini, in sicer tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba veleposlaništva.

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo. Uradna oseba preveri volivčevo identiteto, na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom veleposlaništva na levi strani obrazca (vzporedno s podpisom volivca).

Volivec tako izpolnjen obrazec podpore pošlje pobudniku na naslov:
Vili Kovačič, Na Straški vrh 26, 1000 Ljubljana
ali
REFERENDUMDRUGITIR
p.p.122
1000 Ljubljana


Volivec, ki je v tujini, lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom (3. in 4. odstavek 16. b člena ZRLI).

Obrazec
Obrazec izpolnjen (Drugi tir)