Veleposlaništvo RS Canberra /Novice /
17.03.2017  

Harmony Day - Veleposlaništvo na osnovni šoli Hughes

Slovensko Veleposlaništvo se je odzvalo na povabilo osnovne šole Hughes iz Canberre k sodelovanju na Harmony Day in 17. 3. 2017 predstavilo projekt Naše pravice v obliki delavnice risanja za otroke.

Harmony Day osnovne šole po Avstraliji praznujejo z namenom spoznavanja različnih kulturnih okolij, iz katerih prihajajo otroci in njihove družine. S praznovanjem Harmony Day želijo v Avstraliji spodbuditi otroke in starše k spoštovanju in praznovanju kulturne raznolikosti. Gre za vključevanje, spoštovanje in pripadnost vseh.
http://www.harmony.gov.au/

Učenci na osnovni šoli Hughes so ta dan imeli več različnih aktivnosti. Slovensko Veleposlaništvi je s projektom Naše pravice predstavilo osnovne pojme o otrokovih pravicah štirim skupinam po okrog 30 otrok. Z enostavnimi slikovnimi gradivi smo otrokom predstavili osnovne informacije o Sloveniji, o Organizaciji združenih narodov in Svetu za človekove pravice, o človekovih in otrokovih pravicah ter izpostavili nekaj bistvenih otrokovih pravic. Otroci so se zelo dobro odzivali in sodelovali, saj so želeli povedati iz katerih držav prihajajo, v kakšnih družinah živijo, kaj imajo otroci radi in kaj jim je zelo pomembno. Poleg pravic smo se pogovarjali tudi o obveznostih.  Nato so otroci sami individualno ali v skupinah narisali svoje dojemanje osnovnih otrokovih pravic npr. do družine, pravice do življenja in razvoja, pravice od izobraževanja, pravice do prostega časa in igre, pravice do enakih možnosti, itd.

Ob koncu smo otrokom razdelili tudi promocijske materiale I feel Slovenia. Tako učitelji kot učenci so bili prevzeti nad besedno igro v I feel Slovenia in so komentirali, da jim bo Slovenija ostala v spominu kot simbol za ljubezen.

 

Prva sekretarka Jana Grilc in Marina Krklec s slovenskega veleposlanišva z učenci iz Hughes Primary School.