Veleposlaništvo RS Canberra /Konzularne informacije /Dovoljenja za prebivanje /

Dovoljenja za prebivanje

Prošnja za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje se vloži pri diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini ali pri pristojnem organu v Sloveniji, če zakon tako določa.

Tujec mora prošnji za izdajo dovoljenja za prebivanje priložiti dokazila o izpolnjevanju naslednjih pogojev: tujec mora imeti veljaven potni list, katerega veljavnost je najmanj tri mesece daljša od nameravanega prebivanja v Sloveniji, ustrezno zdravstveno zavarovanje in zagotovljena zadostna sredstva za preživljanje v času prebivanja v državi oziroma mu mora biti preživljanje kako drugače zagotovljeno.

Za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje mora tujec izpolnjevati tudi enega izmed zakonsko določenih namenov, zaradi katerega želi prebivati v Republiki Sloveniji. Takšni zakonsko določeni nameni so:

  • zaposlitev ali delo,
  • združitev družine s tujcem, ki ima v RS dovoljenje za prebivanje,
  • status rezidenta za daljši čas v drugi državi članici EU,
  • študij, izobraževanje, specializacija ali strokovno izpopolnjevanje ter praktično usposabljanje, sodelovanje oziroma udeležba v programih mednarodnih izmenjav prostovoljcev in v drugih programih, ki ne sodijo v sistem formalnega izobraževanja,
  • drugi upravičeni in z zakonom, mednarodnimi akti ali mednarodnimi načeli in običaji utemeljeni razlogi,
  • slovensko poreklo do tretjega kolena v ravni vrsti.

Za dodatne informacije in pridobitev obrazcev se lahko obrnete na konzularni oddelek veleposlaništva.