Veleposlaništvo RS Canberra /Konzularne informacije /Vozniška dovoljenja /

VOZNIŠKA DOVOLJENJA

Veljavnost vozniških dovoljenj v Sloveniji


Pridobitev vozniškega dovoljenja in vožnja vozila je pravica, ki jo posameznik pridobi, če izpolni pogoje, določene v predpisih o voznikih.


Tujec, ki ima na podlagi dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji prijavljeno prebivališče, sme z veljavnim vozniškim dovoljenjem, ki ga je izdal pristojni organ druge države, v Republiki Sloveniji voziti tista motorna vozila, ki jih sme voziti po veljavnem vozniškem dovoljenju, izdanem v tujini, in sicer največ eno leto od dneva prijave prebivališča v Republiki Sloveniji.
 
Državljan Republike Slovenije, ki začasno ali stalno prebiva ali je prebival v tujini in pride začasno ali stalno v Republiko Slovenijo, sme z veljavnim vozniškim dovoljenjem, ki mu ga je izdal pristojni organ tuje države, voziti tista motorna vozila, ki jih sme voziti po veljavnem vozniškem dovoljenju, izdanem v tujini, in sicer dve leti od dneva prijave prebivališča v Republiki Sloveniji.
Če tuje vozniško dovoljenje ni izdano v skladu s Konvencijo o cestnem prometu, mora imeti oseba poleg veljavnega tujega vozniškega dovoljenja, pri sebi tudi mednarodno vozniško dovoljenje, ki ga izda pristojni organ tuje države.


Tujec, ki ima na podlagi dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji prijavljeno prebivališče več kot šest mesecev  in državljan Republike Slovenije, ki se vrne iz tujine v Republiko Slovenijo zaradi stalnega prebivanja ali ima prijavljeno začasno prebivališče v Republiki Sloveniji več kot šest mesecev, lahko, če izpolnjuje druge pogoje iz Zakona o voznikih (dopolnjena predpisana starost za vožnjo motornih vozil; telesna in duševna zmožnost za vožnjo motornih vozil – zdravniško spričevalo) za vožnjo motornih vozil, zahteva zamenjavo veljavnega vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, za slovensko vozniško dovoljenje.

Veljavno vozniško dovoljenje, izdano v tujini, se zamenja s slovenskim vozniškim dovoljenjem, če ga je imetnik pridobil med najmanj šestmesečnim neprekinjenim bivanjem v državi, v kateri je bilo izdano. Slovensko vozniško dovoljenje se izda, če imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, opravi praktični del vozniškega izpita za tiste kategorije vozil, ki jih sme voziti z vozniškim dovoljenjem, izdanem v tujini. Praktičnega dela vozniškega izpita določenih kategorij ni treba opravljati ob zamenjavi vozniškega dovoljenja, izdanega v Švici, Avstraliji, Južni Koreji in na Japonskem, osebi, ki je že imela slovensko vozniško dovoljenje ter imetnikom vozniških dovoljenj tujih držav, ki imajo dokazilo o strokovni usposobljenosti v skladu s predpisi Evropske unije o najnižji stopnji usposabljanja za nekatere poklicne voznike v cestnem prometu.


Pred zamenjavo vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, s slovenskim vozniškim dovoljenjem upravni organ pri izdajatelju preveri, za katero kategorijo oziroma vrsto vozila velja. Zaradi hitrejšega postopka zamenjave lahko oseba, ki prosi za zamenjavo, priloži listino, iz katere je razvidno, katera motorna vozila sme voziti, oziroma listino o veljavnosti vozniškega dovoljenja.
Ob zamenjavi vozniškega dovoljenja je treba poravnati stroške izdelave in upravno takso ter priložiti fotografijo.
Vozniško dovoljenje, izdano v tujini, ki se zamenja za slovensko vozniško dovoljenje,  se vrne organu tuje države, ki ga je izdal.
Po določbi sedmega odstavka 54. člena Zakona o voznikih ima lahko oseba samo eno vozniško dovoljenje.
 
Povzetek za primer vozniških dovoljenj, izdanih v Avstraliji:
Osebe, ki pridejo v Slovenijo (študijsko, turistično, poslovno,…) lahko vozijo z avstralskim vozniškim dovoljenjem, in sicer tuji državljani za obdobje do enega leta, slovenski državljani pa za obdobje do dveh let. Poleg tega morajo imeti še mednarodno vozniško dovoljenje, pridobljeno v Avstraliji.
Če nameravajo v Sloveniji prebivati daljše obdobje od navedenega, ja za vožnjo motornih vozil potrebna menjava njihovega vozniškega dovoljenja za slovensko vozniško dovoljenje. Ob menjavi je treba predložiti:   
- veljavno avstralsko vozniško dovoljenje,
- zdravniško spričevalo,
- fotografijo,
- listino, iz katere je razvidno, katera motorna vozila sme voziti oziroma listino o veljavnosti vozniškega dovoljenja (dokument lahko pridobi tudi upravna enota)
in poravnati stroške izdelave in upravne takse.