Veleposlaništvo RS Canberra /Konzularne informacije /Državljanstvo Republike Slovenije /

Državljanstvo Republike Slovenije

Vpis rojstva in priglasitev otroka kot državljana Republike Slovenije

V tujini rojeni otrok, katerega eden od staršev je ob njegovem rojstvu državljan Republike Slovenije, drugi pa je tuj državljan, pridobi po rodu državljanstvo Republike Slovenije, če je do dopolnjenega 18. leta starosti priglašen kot državljan Republike Slovenije ali če se do dopolnjenega 18. leta starosti dejansko za stalno naseli v Republiki Sloveniji z roditeljem, ki je državljan Republike Slovenije. Otroka lahko priglasi za državljana Republike Slovenije tisti od staršev, ki je državljan Republike Slovenije. Za otroka, starejšega od 14 let, se zahteva tudi njegova privolitev.

Priglasitev v državljanstvo Republike Slovenije

Državljanstvo Republike Slovenije pridobi oseba, rojena v tujini, starejša od 18 let, ki do dopolnjenega 36. leta starosti poda izjavo, da se priglaša kot državljan Republike Slovenije in izpolnjuje naslednja pogoja:

  • da je od njenega rojstva do dane izjave eden od staršev državljan Republike Slovenije oziroma da je bil državljan Republike Slovenije do smrti, če je umrl pred dano izjavo,
  • da ji po dopolnjenem 18. letu starosti državljanstvo Republike Slovenije ni prenehalo na podlagi odpusta, odreka ali odvzema.

Če sta državljana Republike Slovenije oba starša, starostne omejitve ni.

Ugotovitev državljanstva Republike Slovenije

Oseba rojena v Sloveniji, ki ni prepričana glede svojega državljanskega statusa oziroma ne razpolagajo s dokumentom, ki izkazuje slovensko državljanstvo, lahko poda vlogo za ugotovitev slovenskega državljanstva.

Naturalizacija za osebe slovenskega porekla

Slovenski izseljenec ali njegov potomec do 2. kolena v ravni črti lahko pridobi slovensko državljanstvo v skladu s 13. členom zakona o državljanstvu Republike Slovenije.

Za dodatne informacije in formularje se lahko obrnete na konzularni oddelek veleposlaništva.