Veleposlaništvo RS Canberra /Konzularne informacije /Potni listi /

Izdaja potnega lista

Republika Slovenija je 28.08.2006 začela izdajati nove biometrične potne listine. Potni listi, izdani od leta 2001 naprej (rdeče barve), ostajajo veljavni še naprej, do izteka roka veljavnosti.

Slovenski državljani, ki prebivajo v tujini stalno ali začasno, lahko vlogo za izdajo novega potnega lista vložijo pri diplomatsko konzularnem predstavništvu v tujini. Vloga se poda osebno.

Vpisa otrok v potni list staršev ali zakonitih zastopnikov ni, zato mora tudi otrok pridobiti samostojni potni list.

Nov slovenski potni list vsebuje elektronski čip, na katerem so shranjeni biometrični podatki nosilca (obrazne poteze in prstni odtisi). Fotografija stranke mora zato ustrezati zahtevnim tehničnim standardom, saj je sicer ni možno uporabiti pri izdelavi potnega lista. Tehnične zahteve za ustreznost fotografije so natančno opisane na spletnih straneh Ministrstva za notranje zadeve RS in sicer na:

http://www.mnz.gov.si/si/mnz_za_vas/osebni_dokumenti_in_prebivalisce/potni_list/

 

Za dodatne informacije glede načina podaje vloge in zahtevane dokumentacije se lahko obrnete na konzularni oddelek veleposlaništva.

KDO LAHKO ZAPROSI ZA NOV POTNI LIST IN KJE?

Državljani, ki v tujini stalno ali začasno prebivajo, lahko vlogo za izdajo novega potnega lista vložijo pri diplomatsko-konzularnem predstavništvu v tujini.
Republika Slovenija izdaja štiri vrste potnih listov:
1. Državljanu, ki še ni dopolnil starosti treh let, se izda potni list z veljavnostjo treh let.
2. Državljanu staremu od štirih do sedemnajst let pa z veljavnostjo pet let.
3. Polnoletni državljan lahko dobi potni list z veljavnostjo deset let.
4. V izjemnih primerih, ko prstnih odtisov iz zdravstvenih razlogov ni mogoče odvzeti ali je državljan več kot enkrat izgubil potni list, se izda potni list z veljavnostjo enega leta.

MORAM ZA NOV POTNI LIST OSEBNO NA VELEPOSLANIŠTVO?

Vloga za potni list mora biti zaradi identifikacije in odvzema prstnih odtisov vložena OSEBNO, in sicer le na veleposlaništvu v Canberri ali na konzularnih urah, ki jih organiziramo v večjih mestih izven ACT-ja.
Za nov potni list NI MOGOČE zaprošati na častnih konzulatih.

KAJ MORA BITI UREJENO PREDEN LAHKO ZAPROSITE ZA NOV POTNI LIST?

Urejeno osebno ime
Če ste v času veljavnosti potnega lista spremenili ime s poroko, morate pred izdajo novega potnega lista z novim imenom izvesti postopek naknadnega vpisa poroke.

Urejen stalni naslov
Pred vlogo za potni list morajo državljani urediti prijavo stalnega ali začasnega prebivališča v tujini v slovenskem matičnem registru.

TERMIN

Preko elektronske pošte zaprosite za termin. Predlagajte dan in uro med uradnimi urami.
V kolikor se želite udeležiti konzularnih ur, ki jih organiziramo v večjih avstralskih mestih, nas o tem seznanite, mi pa vas bomo dodali na seznam in predhodno obvestili o točnem datumu in lokaciji, kjer boste lahko podali vlogo za nov potni list.

Konzularna taksa
Konzularno takso je mogoče poravnati z denarnim nakazilom.

 

Izguba/odtujitev potnega lista

V primeru izgube oziroma odtujitve potnega lista je treba izgubo ali krajo prijaviti pristojnim organom države (policija), v kateri je bil dokument izgubljen.

Dokument za vrnitev v domovino vam lahko izda diplomatsko konzularno predstavništvo.

Za izdajo potnega lista za vrnitev je potrebno predložiti potrdilo policije o prijavi izgube oz. kraje dokumenta ter sliko. Prosilec mora ob tem izkazati svojo identiteto, za kar potrebuje osebni dokument s fotografijo.

Posmrtni potni list

Veleposlaništvo lahko izda posmrtni potni list za prevoz posmrtnih ostankov v Republiko Slovenijo.

Dokumentacija, potrebna za repatriacijo posmrtnih ostankov iz Avstralije oziroma Nove Zelandije v Republiko Slovenijo, je naslednja:

  • izpisek iz matične knjige umrlih in prevod v slovenski jezik;
  • potrdilo o upepelitvi (v primeru upepelitve);
  • potrdilo zdravnika o vzroku smrti (v primeru žare ni nujno);
  • slovenski potni list pokojne osebe ali drugi dokument s katerim se izkazuje njeno slovensko državljanstvo;
  • potrdilo oziroma dovoljenje uprave pokopališča v Sloveniji v kraju, kjer se bo opravil pokop ali hramba žare (samo v primeru prevoza posmrtnih ostankov tujega državljana);
  • posmrtni potni list (op.: izdaja posmrtnega potnega lista ni potrebna, če je imela pokojna oseba veljavni potni list Republike Slovenije).

Za dodatne informacije se lahko obrnete na konzularni oddelek veleposlaništva.