Veleposlaništvo RS Canberra /Konzularne informacije /Pokojnine in socialno varstvo /

Pokojnine in socialno varstvo

Pokojninsko zavarovanje ter izplačilo pokojnin za zavarovance, ki so bili zaposleni v Sloveniji in Avstraliji, ureja Sporazum o socialni varnosti med vlado Republike Slovenije in vlado Avstralije (Ur. l. RS, št. 36/2003 - MP 9/2003). V skladu s tem sporazumom osebe, ki prebivajo v Avstraliji, vložijo zahtevek za slovensko pokojnino pri pristojni avstralski instituciji, ki zahtevek nato posreduje v Slovenijo. Informacije o postopku vložitve zahtevka v Avstraliji, lahko zavarovanci dobijo na spodnjem naslovu:
 
Centrelink International Services
GPO Box 273
Hobart, Tasmania 7001, AUSTRALIA
Telefon +61 3 6222 3455
Fax +61 3 6222 2799
e-mail: international.services(at)centrelink.gov.au
 
Splošne informacije o uveljavljanju pravic po sporazumu med Slovenijo in Avstralijo lahko dobite na spodnji povezavi:
 
http://www.zpiz.si/wps/wcm/connect/zpiz+internet/zpiz/prvastran/zavod/medsodelovanje/uveljavljanje+pravic+avstralija
 
Podrobnejša vprašanja oziroma vprašanja o konkretnih primerih pa lahko zavarovanci pošljejo na naslov: informacije(at)zpiz.si.

 

Izplačilo letnega dodatka v letu 2017

Na spletni strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (https://www.zpiz.si) je objavljeno pojasnilo glede izplačila letnega dodatka v letu 2017.
 
Novost v letošnjem letu je ta, da se pri znesku pokojnine od katerega je odvisna višina izplačila letnega dodatka upošteva tudi znesek pokojnine, ki jo izplačuje tuj nosilec pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
 
Če bo tekom leta zakon spremenjen, bodo morda do letnega dodatka upravičeni vsi upokojenci, obvestilo bo ob morebitni spremembi zakona objavljeno na spletni strani ZPIZ.
Stranke lahko pridobijo vse potrebne informacije tudi po telefonu : +386 1 47 45 650.
 
Uživalcem slovenskih pokojnin, ki prebivajo v Avstraliji je bilo poslano obvestilo z obrazložitvijo in izjavo v angleškem jeziku.
 
O novostih pri izplačilu letnega dodatka je bil obveščen tudi Centrelink.


 
POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI
 
- Če lahko slovenska vlada preverja poslane podatke pri tujem nosilcu pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zakaj od slovenskih uživalcev pokojnine zahteva te podatke?
 
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/2016; ZIPRS1718) določa, da mora ZPIZ pridobiti podatke o višini tuje pokojnine od uživalca pokojnine. Podatek pridobljen od tujega nosilca lahko uporabimo, kot kontrolni podatek. Prav tako moramo pojasniti, da od vseh tujih nosilcev podatkov ne bomo pridobili.
 
- V tretjem odstavku je navedeno, da se bo slovenski letni dodatek izplačal glede na višino tuje pokojnine. Ali se višina pokojnine, ki jo oseba trenutno prejema, nanaša na mesečni ali letni znesek?
 
Letni dodatek se bo izplačal glede na vsoto slovenske in tuje pokojnine na mesečni ravni in ne letni ravni.
 
- Povprečni avstralski upokojenec je prejel 877,10 AUD na štirinajst dni, tako so v januarju 2017 prejeli 1754,20 AUD. Ali je v obrazec treba navesti znesek 1754,20 AUD (ali dejanski znesek, ki so ga prejeli v januarju 2017)?
 
Upošteva se vsota vseh nakazil v januarju 2017.
 
- Če je uživalec pokojnine prejel npr. 877,00 AUD na štirinajst dni (1754,20 AUD na mesec), ali to pomeni, da več ni upravičen do katere koli slovenske pokojnine?
 
Uživalec še naprej, ne glede na višino tuje pokojnine, prejema slovensko pokojnino. Izplačilo letnega dodatka ne vpliva na izplačilo pokojnine.
 
- Če uživalec avstralske pokojnine prejema več kot 750 EUR na mesec, od Slovenije denarja ne bo prejel. Zakaj bi potem sploh izpolnil in poslal obrazec?
 
Po trenutno veljavnem zakonu tisti, katerih vsota ali pa samostojna pokojnina presega 750,00 EUR, ni upravičen do izplačila letnega dodatka. Prav tako zakon določa, da tisti, ki ne bo sporočil podatka o tuji pokojnini, se pravi ne bo vrnil izjave, letnega dodatka sploh ne dobi. Glede na navedeno, če uživalec presodi, da do letnega dodatka ni upravičen, mu izjave ni potrebno pošiljati.
 
- Ali se bo tekoča slovenska pokojnina po letu 2018 znova začela nakazovati?
 
Kot že povedano se tekoča slovenska pokojnina izplačuje vsak mesec, izplačilo letnega dodatka na to nima vpliva.

Priponka: Obvestilo o Izplačilu letnega dodatka za leto 2017